Od czerwca koniec opłat agencyjnych - The Tenant Fees Bill!

Nowa ustawa, która wejdzie w życie od czerwca 2019 r.. ukróci nieuczciwe praktyki stosowane przez agencje wynajmu nieruchomości i pozwoli najemcom zaoszczędzić pieniądze. Oznacza to koniec opłaty za sprawdzenie referencji i za przedłużenie umowy. Jedyne obciążenie, które agencja będzie mogła przerzucić na najemcę dotyczyć będzie wymiany zamka, dorobienia kluczy lub umowne odsetki za zbyt późno opłacony czynsz.

Propozycję uregulowania kwestii opłat dodatkowych za wynajem nieruchomości jako pierwszy w 2017 r. przedstawił kanclerz skarbu Philip Hammond. Wcześniej zdarzało się, że agencje wynajmu nieruchomości i landlordzi oczekiwali na co dzień szeregu płatności od najemców nieruchomości.

Ustawa, która zacznie obowiązywać od czerwca, ma na celu ograniczyć nieuczciwe praktyki. Wynajmujęcy będzie musiał liczyć się z koniecznością zapłaty za wymianę zamka w drzwiach jeśli zgubi klucze lub kiedy będzie chciał dorobić dodatkowy klucz. Podobnie w przypadku spóźnienia się z czynszem.

Wszystkie inne opłaty - takie jak referencje czy opłata administracyjna za przedłużenie umowy nie będą już legalne. Sprawdzenie referencji to w praktyce wykonanie telefonu do pracodawcy i poprzedniego landlorda lub agencji. Realny koszt to tyle co opłata za połączenie.

W rzeczywistości może to kosztować kilka funtów, a agencje oczekują od najemców od 50 funtów wzwyż. Przygotowanie lub przedłużenie umowy - nazywane mianem "admin fee" - od kilkudziesięciu do kilkuset funtów. Od czerwca agencje wynajmu będą musiały obyć się bez tych pieniędzy.

Zdarzyć się może, że agencje będą próbowały ominąć prawo i oczekiwać zapłaty za swoje "dodatkowe usługi". Warto więc przygotować się na spotkanie z agentem. Należy pamiętać, że według The Tenant Fees Bill depozyt będzie mógł stanowić maksymalnie równowartość 5 tygodni opłaty najmu.

Za próbę ominięcia regulacji opisanych w The Tenant Fees Bill agencjom wynajmu i landlordom grozić będzie postępowanie administracyjne i będzie mogło być karane kwotą £5.000 za pierwszy udowodniony przypadek oraz grzywną do £30.000 na drodze postępowania karnego.

 
Komentarze