Porno-cenzura w UK! Od kwietnia - pokaż dowód albo nie zobaczysz erotyka!

Brytyjski rząd podjął kontrowersyjne środki w walce z wszechobecną pornografią. Już od kwietnia każda osoba, która będzie chciała przeglądać w sieci materiały o tematyce erotycznej lub pornograficznej, zobligowana będzie do okazania się dokumentem poświadczającym ukończenie 18 lat! Serwisy internetowe, które nie wprowadzą kontroli, obciążane będą wysokimi karami!

Nowa regulacja prawna ma ustrzec najmłodszych użytkowników Internetu przed dostępem do niepożądanych dla ich wieku treści. Nieletni odbiorcy od lat mają nieograniczony wgląd w treści, które dedykowane są osobom starszym. Działania podjęte przez brytyjski rząd już w 2015 r. już wkrótce zaowocują ograniczeniami, które mają poprawić dotąd nieregulowane kwestie.

OD kwietnia portale udostępniające treści o charakterze erotycznym lub pornograficznym pytać będą swoich użytkowników o wiek. Formularze dostępu wymagać będą autoryzacji wieku. Podstawową metodą będzie weryfikacja na podstawie dokumentu z fotografią. Drugą metodą będzie weryfikacja za pośrednictwem karty bankowej, działającej i wydanej na konkretne dane osobowe.

Podobne metody stosuje w obecnej chwili firma Microsoft podczas weryfikacji osoby nieletniej przyłączanej do sieci z chwilą rejestracji nowo zakupionej konsoli do gier. Tylko osoba pełnoletnia lub opiekun osoby nieletniej może dokończyć rejestrację. Niezbędne jednak jest wysłanie skanu lub fotografii dokumentu ze zdjęciem - paszportu lub dowodu osobistego.

W podobny sposób przeprowadzana ma być weryfikacja wieku przy próbie wejścia na strony z materiałami erotycznymi lub pornograficznymi. Użytkownicy Internetu twierdzą jednak, że restrykcje będzie można łatwo ominąć. Po pierwsze, poprzez VPN - wirtualne sieci dostępu lub poprzez zafałszowaną weryfikacją wieku czyli nieautoryzowane użycie kart bankowych dorosłych przez osoby nieletnie.
 
Komentarze