Dobiega końca zakaz eksmisji - tysiące najemców zagrożonych utratą dachu nad głową!

Dziesiątki tysięcy prywatnych najemców w Anglii i Walii może być zagrożonych utratą dachu nad głową, ponieważ dziś wygasa zakaz eksmisji. Podczas pandemii najemcy byli chronieni przed eksmisją ogłoszonym w marcu zakazem, który został przedłużony. K​ażdemu, kto otrzyma nakaz eksmisji z dniem 29 sierpnia przyznano sześciomiesięczny okres wypowiedzenia.

Według organizacji "Generation Rent" nawet do 55 000 gospodarstw domowych, które otrzymały zawiadomienia w okresie od marca do sierpnia, nie korzysta z tej ochrony. National Residential Landlord Association oświadczyło, że zachęca właścicieli do "współpracy z najemcami w celu utrzymania najmu w miarę możliwości".

Uściślono, że ważne jest, by zacząć zajmować się "najpoważniejszymi przypadkami", w tym lokatorami popełniającymi antyspołeczne zachowania i przemocą w rodzinie lub zaległościami w czynszu, które "nie mają nic wspólnego z COVID-19".

Do przedłużenia środków ochronnych wezwała Partia Pracy i ostrzegła przed zimowym kryzysem bezdomności, podczas gdy Stowarzyszenie Samorządów Lokalnych stwierdziło, że rady miejskie poszczególnych hrabstw są "zaniepokojone, że wygaśnięcie zakazu może spowodować wzrost bezdomność".

"Podjęliśmy bezprecedensowe działania, aby wesprzeć najemców, zakazując eksmisji przez sześć miesięcy, zapobiegając osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej i pomagając firmom płacić czynsze" - powiedziała rzeczniczka Ministerstwa Mieszkalnictwa, Gmin i Samorządów.

"Aby pomóc ludziom utrzymać lokale mieszkalne w miesiącach zimowych, zmieniliśmy prawo, wydłużając okres wypowiedzenia do sześciu miesięcy i po raz pierwszy wprowadziliśmy tzw. zimowy rozejm w sprawie egzekucji eksmisji. Wprowadziliśmy ponadto zabezpieczenie socjalne w wysokości prawie 9,3 mld funtów i zwiększyliśmy stawki lokalnych dodatków mieszkaniowych (housing benefit), aby pokryć 30% czynszów rynkowych".

źródło: 'Thousands of private renters at risk' as evictions ban comes to an end / Sky News
 
Komentarze