Jeśli test na Covid-19 da pozytyw o nakazie kwarantanny dowie się policja

Minęło 210 dni od wprowadzenia pierwszej koronawirusowej blokady kraju na wyspach brytyjskich, gdzie na przemian ogłaszane są i odwoływane kolejne restrykcje. Szkoły zamyka się i otwiera podobnie jak puby i restauracje, w których limituje się klientom swobodę zakupu i spożywania alkoholu. Mieszkańców podporządkowuje się do zachowania dystansu społecznego i noszenia maseczek ochronnych. Zachęca się też do używania aplikacji "Test and Trace" oraz do wykonywania testów na obecność koronawirusa. Osoby odbywające kwarantannę kontrolować będzie policja.

Dotychczas po takie rozwiązanie, by do kontroli przestrzegania narzuconych obostrzeń angażować policję, ustanowiono np. w Polsce. Po zarażeniu koronawirusem, o czym wiedzieć musi właściwy dla miejsca zamieszkania danej osoby lokalny oddział Sanepidu, do pomocy przy sprawdzaniu przestrzegania przepisów - w tym nakazu izolacji i kwarantanny - wzywana jest policja.

Po podobne rozwiązania zamierzają sięgnąć władze brytyjskie. Dotychczas interweniująca policja widywana była głównie w miejscach publicznych. Osobom niestosującym się do nakazu noszenia maseczek lub nie gromadzenia się w miejscach publicznych przypominano o obowiązujących restrykcjach. Interwencje policji filmowano i upubliczniano, a niektóre budziły szereg kontrowersji.

W ubiegły piątek Department of Health Care Services (DHCS), brytyjski Departament Zdrowia i Opieki Społecznej zaktualizował wytyczne dotyczące postępowania z informacjami dotyczącymi wyników testów na koronawirusa. Każda osoba, która uzyskała wynik pozytywny podczas testu powinna poddać się kwarantannie. Podejrzenie o nieprzestrzeganiu tej zasady skutkować będzie powiadomieniem policji.

Złamanie nakazu kwarantanny prowadzić będzie do powiadomienia władz lokalnych i policji, która otrzyma szczegółowe informacje o osobie łamiącej obowiązujące zasady. Dane osobowe i adres zamieszkania osoby, na którą nałożono obowiązek kwarantanny, trafią do rejestru policji. O dane takie policjanci mogą też wystąpić jeśli zaistnieje podejrzenie, że kwarantanna nie jest przestrzegana.

W obecnej chwili obowiązkowa kwarantanna ma trwać 10 dni od momentu pojawienia się objawów lub daty przeprowadzenia testu i ujawnienia wyniku pozytywnego. Członkowie rodziny osoby zarażonej muszą poddać się 14 dniowej kwarantannie. Nieprzestrzeganie tych zasad prowadzić może do kar finansowych zaczynających się od £1000. Poważne naruszenie zasad samoizolacji może skutkować grzywną do £10.000.


 
Komentarze