Polonijne skarby niszczeją w opuszczonym budynku klubu SPK w Manchester

O wygaszaniu działalności Stowarzyszenia Polskich Kombatantów polonijne media z UK pisały wielokrotnie. Budynki zakupione za pieniądze polskich żołnierzy przez długie lata służyły Polakom mieszkającym na wyspach brytyjskich. Działały w nich liczne kluby, polonijne szkoły, biblioteki, które scalały środowiska emigrantów. O tym jak wygląda dziś klub w Manchester możemy dowiedzieć się za sprawą fotografii opublikowanych wczoraj w sieci przez Brytyjczyka zajmującego się miejską eksploracją. Fotografie, wśród których uwieczniono niszczejącą polską flagę i godło, umieszczono na profilu "Lost Places & Forgotten Places".

Facebookowy profil "Lost Places & Forgotten Places" spodobał się blisko 25 tysiącom użytkowników portalu. Dzięki temu od wczoraj fotografie przedstawiające obecny wygląd wnętrza klubu z Manchester zobaczyły tysiące osób. Album kilkudziesięciu zdjęć udostępniono ponad 230 razy, a pod zdjęciami zostawiono ponad 150 komentarzy.

Internauci zauważają, że niszczejącymi pamiątkami powinien zainteresować się polski konsulat w Manchester mający swoją siedzibę zaledwie 2 mile dalej. Na fotografiach widać polskiego orła, polską flagę oraz sztandar z napisem "Bóg, Honor i Ojczyzna" ustawione na zrujnowanej scenie, gdzie niegdyś obywały się występy dla Polonii.

W sprawie budynku znajdującego się przy 188a Shrewsbury Street złożono grudniu ub.r. wniosek do urzędu miasta Old Trafford o uzyskanie zgody na rozbiórkę. We wniosku mowa o braku perspektyw na odbudowę, a także stale obserwowanych aktach wandalizmu oraz o licznych przypadkach porzucania śmieci na terenie posesji.

Pod jednym z wielu zdjęć, przedstawiającym Gwiazdę Betlejemską - ozdobę przygotowaną na okoliczność przedstawienia Jasełka, użytkowniczka 'Magda Ko' napisała: "My Dziadzio made this" - dziękując dalej autorowi zdjęć za ich opublikowanie w sieci. "To nie był tylko budynek, to był nasz świat" - dopisała Internautka.

Nieruchomość, w którym funkcjonował klub SPK to kościół z czerwonej cegły, który do dziś zwieńczony krzyżem oraz kilka przylegających do niego sal. Lokalne władze i organizacje zajmujące się ochroną obiektów o znaczeniu historycznym i kulturalnym nie były zainteresowanie ocaleniem niszczejącego budynku. W 2012 r. zaakceptowano natomiast plan budowy nowego ośrodka dla lokalnej społeczności, który wpisano w program rewitalizacji Shrewsbury Street opiewający na 18 milionów funtów.

Brytyjska Polonia znana jest z wielu spontanicznych i charytatywnych akcji, w których ratowano niszczejące obiekty związane z obecnością Polaków w UK - jak miało to miejsce wielokrotnie przy okazji ponawianej cyklicznie akcji sprzątania cmentarzy z grobami polskich żołnierzy.

Czy Polakom z UK uda się ocalić pamiątki po SPK w Manchester?

Fotografie wspomniane w artykule znajdują pod tym adresem:
Lost Places & Forgotten Faces

SPK obecnie w manchester 3


 
Komentarze