HMRC przypomina samozatrudnionym o rozliczeniu się z dochodu i zapłacie podatku w terminie

Brytyjski urząd skarbowy nie zamierza odpuszczać należnego sobie podatku z uwagi na panującą pandemię koronawirusa. Od kilku miesięcy płatnicy regularnie otrzymują przypomnienia o obowiązku rozliczenia się z dochodu i zapłacie podatku. O ile to rozliczenie - dotyczące okresu działalności prowadzonej pomiędzy 2019 i 2020 - będzie w stanie wykazać realną aktywność przedsiębiorców, tak kolejny rok podatkowy, z pandemią w mianowniku, wykaże ich bezproduktywność co przełoży się na uszczuplenie królewskiego skarbca.

Do 31 stycznia br. z urzędem skarbowym HMRC powinni rozliczyć się właściciele firm typu 'self employed', którzy prowadzili swoją działalność w okresie od 6 kwietnia 2019 do 5th kwietnia 2020. O obowiązku zdania raportu z uzyskanego dochodu urząd przypomina regularnie od kilku miesięcy. Do podatników regularnie wysyłane są mejle, a w ostatnich tygodniach przed upływem terminu - wiadomości tekstowe.

Wśród informacji przypominających o upływającym terminie są też wskazówki jak poradzić sobie w przypadku trudności z zapłaceniem należnego urzędowi podatku. Istnieje możliwość zapłaty w ratach, jednak ostateczny termin zapłaty całej kwoty pozostaje niezmienny. Oznacza to, że podatnik - właściciel firmy 'self employed' może rozłożyć na kilka części zapłatę - np. 600 funtów na 6 rat, tygodniowych lub miesięcznych jednak ostatnią ratę musi wpłacić przed 31 stycznia.

Rozłożenia płatności na raty można dokonać dzwoniąc na infolinię urzędu dedykowaną pomocy osobom / firmom posiadającym problem z płatnością podatku - to ten numer: 0300 200 3835. Urzędnicy po rozpoznaniu tematu sąś w stanie podczas rozmowy telefonicznej na podstawie podanych informacji ustanowić raty oraz przyjąć zlecenie zdalnej płatności "direct debit'. Wszelkie czynności dokonywane są po weryfikacji danych osobowych płatnika.

Należy pamiętać, że płatności oczekiwanej do 31 stycznia 2021 r. nie można przenieść na kolejne tygodnie lub miesiące. Za brak płatności w terminie urząd przewiduje karę finansową. Zwłoka z zapłatą przez okres do 3 miesięcy może wiązać się z nałożeniem kary w wysokości £100, którą najlepiej zapłacić od razu ,a dopiero potem tłumaczyć urzędowi jaki był powód zwłoki z zapłatą podatku. Przy uzasadnionej argumentacji można liczyć na zwrot kary i umorzenie postępowania.
Komentarze