"Bierzcie i pijcie!" - 14 ważnych zmian w nowym roku podatkowym w UK ogłoszonych przez skarbnika!

6 kwietnia 2021 r. rozpoczął się nowy rok podatkowy na wyspach brytyjskich. Dla osób rozliczających się z brytyjskim urzędem skarbowym jest to data, przed którą należy złożyć rozliczenie podatkowe. Osoby samozatrudnione zrobiły to przed końcem stycznia. Normy prawne i ich aktualizacje, ogłoszone przez ministra skarbu Rishi Sunaka, wprowadzają szereg zmian, w tym dotyczące chorobowego, macierzyńskiego oraz dofinansowania na dzieci i uczącą się młodzież. 

Dla milionów osób w całym kraju dwa dni temu zaczął się nowy rok podatkowy. Ogłoszone w ubiegłym miesiącu założenia do budżetu były zapowiedzią zmian, które wpłyną na codzienne życie i budżety domowe mieszkańców Wielkiej Brytanii. Zmiany dotycza płatności Universal Credit, emerytur, kupujących nieruchomość po raz pierwszy i progów podatku dochodowego.

Rishi Sunak podkreślił w swoim wystąpieniu, on i rząd zrobią "wszystko, co trzeba", by chronić osoby dotknięte pandemią koronawirusa. Kanclerz określił przedłużenie programu urlopowego pracowników - furlough, ulg w opłatach biznesowych, podwyższenie o 20 funtów cotygodniowych płatności Universal Credit oraz urlop skarbowy. Pracownikom otrzymujący, minimalną płacę podniesiono stawkę godzinowa, a stawka National Living Wage obejmuje obecnie osoby w wieku 23 lat i starsze.

1. Emerytura - Pension Credit

Od 6 kwietnia wypłaty kredytu emerytalnego wzrosły z £173,75 do £177,10 - a stawki wzrosną jeszcze bardziej, jeśli jesteś opiekunem. Świadczenie istnieje, by chronić ludzi na emeryturze przed ubóstwem i zapewnić im bezpłatny abonament telewizyjny.

Około miliona osób nie korzysta obecnie z kredytów emerytalnych - dowiedz się, czy się do nich kwalifikujesz, tutaj.

2. Ulgi i progi podatkowe

Kwota, którą możesz zarobić przed zapłaceniem podatku dochodowego - zwana osobistą ulgą - wzrasta do £12.570 z dniem 6 kwietnia. Punkt początkowy dla osób o wyższych dochodach (40% podatników) wzrośnie do £50.271. Oznacza to kilka dodatkowych funtów w kieszeni - ale na dłuższą metę większości osób nie będzie dzięki temu lepiej.

To dlatego, że progi zostaną zamrożone na pięć lat od kwietnia. To z kolei oznacza, że osoby, które uzyskają podwyżkę płac od teraz do 2026 r., mogą skończyć w nowym przedziale podatkowym - i w rezultacie zapłacą wyższy podatek.

Oficjalne prognozy rządu wskazują, że oznaczałoby to 1,3 miliona więcej osób płacących podatek dochodowy i milion więcej płacących wyższą stawkę podatku w dłuższej perspektywie.

3. Nowe hipoteki poręczeniowe wspierane przez rząd

19 kwietnia kanclerz Rishi Sunak zobowiązał się do przywrócenia 95% kredytów hipotecznych, a kilka banków już potwierdziło, że będą oferować tak "hojne" pożyczki. Rząd powiedział, że ma nadzieję zachęcić pożyczkodawców z powrotem na rynek niskich depozytów, oferując wsparcie kupującym i rekompensatę dla banków lub towarzystw budowlanych, jeśli dana osoba nie jest w stanie spłacić swoich spłat.

Zamin okaże się to sukcesem, Lloyds, Barclays, Santander i HSBC przystąpiły już do wspomnianej ​​inicjatywy, która w teorii powinna dać impuls osobom zmieniającym miejsce zamieszkanie i kupującym nieruchomość po raz pierwszy. Towarzyszy temu przedłużone zwolnienie skarbowe - stamp duty, które potrwa do końca czerwca.

Wszystkie zakupy do £500.000 będą nadal wolne od podatku, z dalszym rozszerzeniem na domy zakupione do wartości £250.000 do końca września - z korzyścią dla osób dokonujących zmiany. Firma Rightmove szacuje, że średnia oszczędność opłat skarbowych w Anglii wynosi £5.802.

4. Wzrost emerytur państwowych

Państwowe świadczenia emerytalne wzrosną dla milionów emerytów od 6 kwietnia, gdy w Anglii i Walii wejdą w życie nowe stawki. Departament Pracy i Emerytur (DWP) oświadczył, że dochody emerytów wzrosną o 2,5% tygodniowo. Osoby w wieku powyżej 66 lat pobierające pełną, nową emeryturę państwową otrzymają £179,60 tygodniowo - wzrost o £4,40 w stosunku do obecnej stawki £175,20

Wzrost oznacza dodatkowe £17,60 miesięcznie i £228,80 w roku obrotowym 2021/22. Osoby pobierające „starą” podstawową emeryturę państwową (kategoria A lub B), otrzymujące obecnie £134,25 tygodniowo, otrzymają £137,60 - wzrost świadczenia o £3,35

Oznacza to dodatkowe £13,40 miesięcznie lub £174,20 w roku budżetowym 2021/22. Roczny wzrost jest powiązany z „potrójną blokadą”, która została wprowadzona w 2010 r. W celu ochrony emerytów przed wszelkimi podwyżkami poniżej kosztów utrzymania.

5. Ustawowy zasiłek chorobowy - Statutory Sick Pay

Stawki ustawowego zasiłku chorobowego (SSP) zmieniły się z dniem 6 kwietnia. Kwota, którą musisz zarobić, aby się zakwalifikować, pozostanie na poziomie £120 tygodniowo, jednak płatności wzrosną do £96,35 tygodniowo.

6. Urlop rodzinny i zasiłek macierzyński - Family leave and maternity pay

Stawka wynagrodzenia z tytułu macierzyństwa, ojcostwa, adopcji i dzielonego wynagrodzenia rodzicielskiego również wzrasta do £151,97 tygodniowo.

7. Ulgi podatkowe dla osób pracujących - Working tax credits

Brytyjczycy korzystający z ulg podatkowych dla pracujących zaobserwuja koniec podwyżki stosowanej podczas pandemi Covid, jednak nie wszystko zostanie "stracone". Zamiast tej dodatkowej płatności rodziny otrzymają jednorazową wypłatę w wysokości £500, by pomóc im przetrwać trwający kryzys do 23 kwietnia.

Płatność ta będzie dostępna dla osób, którzy z dniem 2 marca 2021 roku otrzymali: - Working Tax Credit, - Working Tax Credit i Child Tax Credit, - Child Tax Credit i brak płatności tytułem Working Tax Credit z uwagi na wysokie dochody,

Stawki ustawowego zasiłku chorobowego (SSP) zmieniły się z dniem 6 kwietnia. Kwota, którą musisz zarobić, aby się zakwalifikować, pozostanie na poziomie £120 tygodniowo, jednak płatności wzrosną do £96,35 tygodniowo.

8. Rośnie zasiłek rodzinny - Child benefit

Miliony rodzin otrzymają dodatkowe wsparcie finansowe, z chwilą gdy zasiłek na dzieci wzrośnie wraz z inflacją.
Cotygodniowe stawki zasiłku na dziecko mają wzrosnąć od kwietnia, a osoby kwalifikujące sie otrzymają £21,15 na swoje pierwsze dziecko.

Osoby posiadające więcej niż jedno dziecko otrzymają £14 tygodniowo od 12 kwietnia. Zasiłek rodzinny przysługuje rodzinom z osobami na utrzymaniu w wieku do 16 lub 20 lat, jeśli uczą się w pełnym wymiarze godzin lub zapisały się na zatwierdzone przez rząd szkolenie.

Jest to podwyżka odpowiednio o 10 pensów i 5 pensów tygodniowo i oznacza, że ​​nowe miesięczne raty będą wynosić £84,60 dla najstarszego lub jedynego dziecka i £56,00 dla dodatkowych dzieci. Zasiłek na dzieci wypływa co cztery tygodnie i zapewnia wnioskodawcom kredyty na ubezpieczenie społeczne, które mogą wliczać się do ich emerytury państwowej.

Jeśli jednak wnioskodawca lub jego partner zarabia więcej niż £50.000 rocznie, część tej kwoty musi zostać zwrócona na koniec roku podatkowego. Stawka ta wynosi 1% za każde £100 zarobione powyżej £50.000 Jeśli w ciągu roku zarobisz ponad £60.000, cała kwota musi zostać zwrócona. Dowiedz się więcej o tym, jak to działa, tutaj.

9. Uniwersalny kredyt - Universal Credit

Universal Credit nieznacznie wrośnie. Będzie to kwota nie przekraczająca £20. Osoby samotne i poniżej 25 roku życia zaobserwują, że ich standardowy zasiłek wzrośnie z £256,05 do £257,33. Osoby samotne, które ukończyły 25 lat, zobaczą wzrost standardowego zasiłku z £323,22 do £324,84. W przypadku współwnioskujących, którzy nie ukończyli 25 roku życia, standardowa kwota zasiłku wzrośnie z £401,92 do £403,93.

Wnioskodawcy Universal Credit mogą również otrzymać dodatkowe wsparcie, jeśli opiekują się osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności przez co najmniej 35 godzin tygodniowo. Kwota, którą otrzymujesz miesięcznie, wzrośnie ze £162,92 do £163,73. Gdzie indziej 20 funtów tygodniowo podwyżka Covid będzie kontynuowana do 1 października 2021 r.

10. Zasiłek na utrzymanie dla osób niepełnosprawnych -  Disability Living Allowance

Najwyższa kwota zasiłku dla osób niepełnosprawnych, o jaką można ubiegać się, wzrasta do £89,60 (z £89,15). Średnia kwota wzrasta do £60,00 (z £59,70), a najniższa do £23,70 (z £23,60).

11. Płatności zaliczkowe Universal Credit - Advance Universal Credit payments
Zaliczki Universal Credit również się zmieniają - i to dobra wiadomość. Obecnie płatności zaliczkowe muszą być spłacane w ratach przez 12 miesięcy - ale okres spłaty wydłuża się obecnie do 24 miesięcy. Odliczenia są obecnie ograniczone do 30% standardowego zasiłku, ale również spadają do 25%.

12. Dodatek na zatrudnienie i wsparcie - Employment and Support Allowance
Zasiłek dla osób poniżej 25 roku życia wzrasta do £59,20 (z £58,90), podczas gdy osoby w wieku 25 lat i starsze otrzymają od kwietnia £74,70 (z £74,35).

13. Zasiłek mieszkaniowy - Housing benefit
Zasiłek mieszkaniowy wzrasta do £59,20 (z £58,90) dla osób poniżej 25 roku życia i do £74,70 (z £74,35) dla osób w wieku 25 lat i starszych.  Osoby uprawnione do świadczenia ESA otrzymają £74,70 GBP (zamiast £74,35) od 6 kwietnia.

14. Indywidualne wpłaty niezależne - Personal Independence Payments

Składnik na życie dzienne Personal Independence Payment (PIP) wzrasta do £89,60 (z £89,15) dla poszkodowanych z rozszerzeniem i £60 (z £59,70) dla standardowych wnioskodawców. Rośnie do £62,55 (z £62,25) w przypadku płatności rozszerzonych i do £23,70 (z £23,60) w przypadku płatności standardowych.
 
Komentarze