Bezrobocie wśród czarnej młodzieży 3-krotnie wyższe od ich białych rówieśników

Młodzi ludzie - zwłaszcza młodzi czarni - zostali najbardziej dotknięci wzrostem bezrobocia podczas pandemii Covid-19, ostrzegł ekonomiczny think tank. Jak wykazały badania przeprowadzone przez Resolution Foundation (RF), bezrobocie wśród czarnej młodzieży wzrosło z 25% do 35% i jest to prawie trzykrotnie wyższe niż wśród ich białych rówieśników. Bezrobocie wśród młodych ludzi pochodzenia azjatyckiego sięgnęło 24%, w porównaniu z 21%, podczas gdy w przypadku białych rówieśników wzrosło z 10% do 13%.

Fundacja RF koncentruje się na osobach o niskich i średnich dochodach. Jej pracownicy twierdzą, że ​​to młodzi ponieśli podczas ogłoszonej pandemii i blokady kraju największy wpływ na utratę pracy, ponieważ nieproporcjonalnie pracowali w sektorach takich jak hotelarstwo i wypoczynek, które zostały najbardziej dotknięte kryzysem.

W okresie od kwietnia do czerwca oraz od lipca do września 2020 r. stopa bezrobocia wśród osób w wieku od 18 do 24 lat wzrosła z 11,5% do 13,6% - wzrost o 18%, co stanowi największy wzrost kwartalny w tej grupie wiekowej od 1992. Osoby w wieku od 16 do 24 lat odpowiadały również za 57% spadku zatrudnienia między trzema miesiącami do stycznia 2020 r. i trzema miesiącami do stycznia 2021 r.

RF wskazuje, że osoby kończące edukację podczas pandemii koronawirusa napotkały szczególne trudności, a bezrobocie wśród absolwentów bez dyplomu wzrosło z 14% do 18% w latach 2019-2020 - wzrost o 28%. Wśród absolwentów wzrósł z 10% do 14% - wzrost o 40%. Kathleen Henehan, starszy analityk ds. Badań i polityki w RF, powiedziała, że ​​rząd powinien nadać priorytet perspektywom zatrudnienia młodych ludzi w miarę ożywienia gospodarczego.

"Program urlopowy [furlough] wykonał fantastyczną robotę, minimalizując utratę miejsc pracy pośród bezprecedensowych przestojów naszej gospodarki. Jednak młodzi ludzie nadal doświadczyli gwałtownego wzrostu bezrobocia podczas kryzysu Covid-19 - najbardziej ucierpiały osoby, które niedawno rozpoczęły się edukację i młodzi czarnoskórzy. Młodzi ludzie poświęcili swoje środki do życia, aby ratować życie innych przed Covid-19, a przywrócenie ich kariery zawodowej musi być priorytetem dla rządów w nadchodzących okresach i lata".

 
Komentarze