Już wkrótce obywatele UE bez statusu osiedleńca nie wjadą na wyspy bez paszportu

Od 1 października w życie wchodzą nowe przepisy dotyczące przekraczania granicy pomiędzy Unią Europejską i Wielką Brytanią. Osoby planujące przyjazd i pobyt w UK będą zmuszone dostosować się do wymogów definiujących możliwość odmowy wjazdu do kraju osobom, które nie uzyskały statusu osiedleńca, a przy przekraczaniu granicy legitymować będą się dokumentem innym niż paszport. dla Polaków oznacza to prawo odmowy wjazdu przy okazaniu dowodu osobistego.

Do wprowadzenia nowego przepisu, zakładającego prawo odmowy wjazdu do UK obywatelom UE legitymującym się dowodami osobistymi lub innymi kartami ID, pozostały 4 tygodnie. Od 1 października nie będzie możliwe przekroczenie granicy na dowód osobisty jeżeli nie uzyskało się statusu osiedleńca w wersji bezterminowej lub tymczasowej 5 letniej.

Ustawodawca przewidział możliwość udzielenia zgody na wjazd w przypadku oczekiwania na wydanie decyzji na złożony wniosek o wydanie statusu osiedleńca. Osoby, które nie otrzymały odpowiedzi z Home Office i będą w stanie udowodnić fakt złożenia wniosku będą mogły przekroczyć granicę i wjechać na teren Wielkiej Brytanii.

Dodatkowo od osób, które przy przekraczaniu granicy będą posiadały przy sobie paszport, wymagane będzie posiadanie ważności tego dokumentu na cały planowany czas pobytu. Szczegóły dotyczące nowych przepisów opisano w artykule "Visiting the UK as an EU, EEA or Swiss citizen" ze zaktualizowaną wczoraj treścią publikacji.

 
Komentarze