Pilotujesz i filmujesz dronem? Czy wiesz do czego masz prawo?

Rosnąca popularność dronów sprawiła, że ustawodawcy zmuszeni byli do opracowania prawa regulującego zasady ich użytkowania w obszarze publicznym. Od 30 czerwca wprowadzony zostanie zakaz wznoszenia dronów powyżej 120 metrów. Z kolei już od 13 marca zwiększony został obszar wokół lotnisk objęty zakazem użytkowania latających urządzeń, który obejmuje strefę o promieniu 5 km.

Jako podstawową zasadę dla osoby pilotującej drona przyjęto pozostanie w odległości pozwalającej utrzymanie kontaktu wzrokowego z jednostką kontrolowaną za pomocą zdalnego sterownika. Pozwoli to na przeciwdziałanie nagłym i niespodziewanym sytuacjom. Mogą to być niespodziewanie nadlatujące stada ptaków lub inne obiekty występujące w nieznanym terenie.

Już wkrótce każda osoba pilotująca drony stosować będzie musiała się do określonych zasad odnoszących się do dozwolonych wysokości i odległości od obiektów szczególnych. Już od 13 marca należy zachować odległość 5 km od lotnisk. Od 30 czerwca nie będzie można wznosić dronów powyżej 120 metrów. Limity te będzie można ominąć posiadając odpowiednią zgodę.

Dodatkowo zasady zebrane w spisie Drone Code - dostępnym na stronie dronesafe.uk - zalecają, by za każdym razem gdy dron wznoszony jest w powietrze stosować się do zaleceń producenta zawartych w instrukcji obsługi danego urządzenia. Ponadto należy zachować dystans 150 metrów od gęstej i wysokiej zabudowy oraz 50 m od zabudowań niższych i przemieszczających się osób postronnych.

Osoby obsługujące drony powinny pamiętać, że są odpowiedzialne za każdy rozpoczęty lot. Doprowadzenie do sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu - w tym zdrowiu lub życiu innych osób może prowadzić do wszczęcia postępowania mającego konsekwencje prawne. Osoby wykorzystujące drony do celów komercyjnych powinny uzyskać licencję, która powinna być okazana na wezwanie uprawnionych służb.

Licencję na komercyjną obsługę dronów - CAA Approved Drone Licence - można zdobyć kontaktując się z organizacją oferującą szkolenia teoretyczne i praktyczne. Koszt uczestnictwa w kursie i uzyskanie certyfikatu to wydatek około 2 tysięcy funtów.

Dowiedz się więcej:
https://dronesafe.uk/wp-content/uploads/2018/06/Dronecode_2018-07-30.pdf
https://dronesafe.uk/wp-content/uploads/2019/02/Drone-Code_March19.pdf
Komentarze