Peterborough spala ponad połowę miejskich śmieci

W Peterborough w 2018 roku pobito rekord w ilości spalanych miejskich śmieci. Prawie nigdzie indziej w Wielkiej Brytanii nie spopiela się odpadów na taką skalę. Władze miasta twierdzą, że to bardzo dobra wiadomość.

W samym 2018 roku w Peterborough spalono 47719 ton śmieci co stanowi 55% odpadów wygenerowanych głównie przez mieszkańców miasta.


Dużą ich część wykorzystano jako paliwo do wygenerowania ciepła i energii elektrycznej w specjalistycznych zakładach energetycznych.

Według zwolenników tego typu przetwarzania odpadów spopielanie śmieci jest bardziej ekologiczne niż składowanie ich na wysypiskach. Pozwala to wygenerować tanią i mniej inwazyjną dla środowiska energię. Spalanie śmieci mniej zatruwa środowisko niż odpady zalegające na wysypiskach, które zatruwają glebę i wody gruntowe.

Można zatem stwierdzić, że Peterborough wybrało mniejsze zło, które jednak nadal zatruwa środowisko i pogarsza jakość powietrza. Najlepszym sposobem na pozbycie się odpadów jest ich przetworzenie.

W 2018 roku w Peterborough udało się odzyskać około 43% (37546 ton) śmieci co stanowi nawet dobry wynik, jednak nie zadowalający wszystkich.

Do parlamentu trafił wniosek za głosowaniem na tak zwanym podatkiem od spopielania śmieci. Ma to zmusić wszystkie miasta do zwiększenia nacisku na recycling. Podatek ma sprawić, że spopielanie nie będzie już tak atrakcyjną dla urzędów miast formą pozbywania się odpadów. Recycling jest droższy ale bardziej ekologiczny dla środowiska.

Rząd już dziś chce, aby do końca 2020 roku w całej Wielkiej Brytanii recycling stanowił przynajmniej połowę przetwarzanych śmieci. Również dąży do tego aby do 2035 roku zredukować liczbę wysypisk przynajmniej o 10%.

 
Komentarze