Status osiedleńca warunkiem podczas rekrutacji nowych pracowników w UK!

Złożono ponad 600 tys. aplikacji o status rezydenta. O prawo kontynuowania pobytu na wyspach brytyjskich po Brexitcie wystąpił co 6 Europejczyk mieszkający w UK (6,21%). Z danych Home Office wynika, że tylko 3% Polaków postanowiło wypełnić wymagania strony brytyjskiej. Najwięcej wniosków złożyli Bułgarzy (19,5%), Austriacy (14,5%) i Chorwaci (12,8%). Emigranci przebywający w Wielkiej Brytanii najdłużej zwlekają z wypełnieniem prostego wniosku, choć coraz częściej jest on wymagany przez pracodawców podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Z najnowszych informacji przedstawionych przez Home Office wynika, że w okresie od stycznia do połowy kwietnia o status osiedleńca - „settled status” - wystąpiło 600 tys. z szacowanej liczby 3,7 mln emigrantów, którzy mieszkają i pracują w Wielkiej Brytanii. Oznacza to, że formalności związane z kontynuacją pobytu postanowił uregulować co 6 emigrant, a ogólna liczba otrzymanych wniosków wyniosła ponad 16,21%.
Jeśli porozumienie w sprawie Brexitu pozwoli na opuszczenie Unii Europejskiej z umową każdy z 3,7 mln europejskich emigrantów mieszkających w UK i planujący pozostać na wyspach dłużej, zobowiązany będzie wystąpić do 30 czerwca 2021 r. o status osiedleńca. Z kolei Europejczycy przyjeżdżający na wyspy po 1 stycznia 2021 będą musiały wystąpić o wizę dla pracujących. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, aplikacje będą musiały być złożone w terminie do grudnia 2020 r.

W okresie pilotażowym 95% aplikacji zgłaszanych za pomocą mobilnej aplikacji na smartfony z powodzeniem zakończyło rejestrację w systemie. 75% udało się zakończyć w czasie poniżej 10 minut. W pierwszym dniu działania aplikacji złożono 8.152 wnioski. W trakcie działania tzw. bety - wersji testowej programu, złożono ponad 200.000 wniosków. Do 16 kwietnia 188.000 przeszło proces weryfikacji. Wszystkie zostały zatwierdzone.
W okresie testów 69% wniosków otrzymało pozytywną odpowiedź z przyznanym statusem osiedleńca. 31% pozytywną decyzję nadano w czasie od 1 do 4 godzin od złożenia. Ujawniono pewne problemy, w tym wątpliwości wnioskujących odnośnie posiadanych już dokumentów z nadanym permanentnym prawem do pobytu. Wobec 100 wniosków, którym nadano status „pre-settled status” dla osób mieszkających w UK mniej niż 5 lat, choć oczekiwały wydania decyzji „settled status” dla osób przebywających w Wielkiej Brytanii ponad 5 lat.
Inne problemy zgłaszane technikom rozwiązywane były na bieżąco. Około 300 wniosków nie otrzymało potwierdzenia z HMRC o pobycie w UK. Dane te były czasowo niedostępne co po wystąpieniu błędu rozpatrywano indywidualnie. By uniknąć podobnych problemów w przyszłości do programu dodano opcję „zapisz i wróć”.
Do obsługi i weryfikacji wniosków rząd zatrudnił 1.800 osób na pełen etat. Większość z tej grupy to osoby, z którymi podpisano nowe umowy o pracę. Pracownicy przeszli przeszkolenie z zakresu obsługi osób i pracy w służbach cywilnych.
Aplikacja za pośrednictwem, której dokonać można nieodpłatnej rejestracji dostępna jest pod tym adresem: https://www.gov.uk/guidance/using-the-eu-exit-id-document-check-app - do złożenia wniosku potrzebny jest telefon lub tablet oraz paszport biometryczny. Od decyzji o nie przyznaniu statusu osiedleńca możliwe jest odwołanie. Nie przewiduje się wydawanie „fizycznego” dokumentu ani też karty potwierdzającej posiadanie statusu osiedleńca.

Artykuł ukazał się w majowym wydaniu The Polish Telegraph.
Od tamtej pory liczby dotyczące złożonych wniosków uległy zmianie.
Komentarze