Już ponad milion Europejczyków uzyskało status osiedleńca!

Settled Status, który uzyskać można po wypełnieniu formularza z pomocą aplikacji „EU Exit: ID Document Check”, daje prawo do nieograniczonego pobytu na terenie Wielkiej Brytanii po Brexit'cie. Emigranci z Europy po uzyskaniu statusu osiedleńca będą mogli starać się o brytyjskie obywatelstwo. Home Office otrzymał już ponad milion wniosków o przyznanie Settled Status.

System rejestracji uruchomiono 4,5 miesiąca temu. W pierwszy weekend o przyznanie Settled Status aplikowało 50.000 osób. Raz przyznany status osiedleńca pozwoli na bezterminowy pobyt na terenie Wielkiej Brytanii, podejmowanie pracy, nauki, studiowanie, a także podróżowanie po kraju, oraz swobodny wjazd i wyjazd na terytorium UK po Brexit'cie.

Wśród miliona aplikacji znajduje się 950 tys. wniosków, które złożono z terytorium Anglii, 50 tys. ze Szkocji, 15.000 z Walii oraz 12.000 z Irlandii Północnej. Najwięcej wniosków złożyli Polacy, Rumunii i Włosi. Status osoby osiedlonej przyznany został na podstawie czasu pobytu, który limitowano na okres co najmniej 5 lat.

Osoby, które złożyły wniosek, a nie przebywały w Wielkiej Brytanii przez okres dłużej niż 5 lat otrzymały tymczasowy status osoby osiedlonej. Po upływie 5 lat pobytu wnioskujący otrzymają właściwy status - status osoby osiedlonej. O przyznanie prawa pobytu wnioskować można drogą elektroniczną z pomocą aplikacji mobilnej lub w sposób tradycyjny po wypełnieniu formularza za pośrednictwem poczty.

W miesiącu lipcu rozpatrzono 146.000 aplikacji, spośród których 56% otrzymało status osiedleńca, a 42% tymczasowy status osiedleńca. Wobec pozostałych 2% podjęto dodatkowe czynności sprawdzające.

Jak aplikować o status osiedleńca?
https://www.thepolishtelegraph.co.uk/wiadomosci/artykul/16-aplikujesz-o-status-rezydenta-ta-aplikacja-przyspiesza-proces

Komentarze