Aplikujcie o status osiedleńca albo wracajcie do ojczyzny - ambasador do Polaków

Kilka dni temu Arkady Rzegocki, polski ambasador w Londynie, zwrócił się w otwartym liście do swoich rodaków mieszkających na wyspach brytyjskich, by aplikowali o przyznanie statusu osiedleńca lub poważnie zastanowili się nad powrotem do kraju. 

O liście piszą niemalże wszystkie brytyjskie media, podkreślając, że polski dyplomata nie tylko przypomina o możliwości rejestracj i uzyskaniu Settled Status, ale również zachęca swoich rodaków do powrotu do kraju. Brytyjskie media wymieniają liczbę 800.000, która odnosi się do aktualnego poziomu polskiej emigracji w UK.

Choć bez wątpienia podana liczba wciąż robi wrażenie, to należy zauważyć, że w odniesieniu do lat poprzednich jest to poziom o kilkaset tysięcy niższy. W szczytowym okresie, gdy język polski okrzyknięto jako drugi najczęściej używany w UK, w Wielkiej Brytanii przebywało ponad 1,2 mln emigrantów z Polski.

Od czerwca 2016 r., kiedy na wyspach przeprowadzono referendum w sprawie Brexitu, doszło do szeregu ataków rasistowskich skierowanych przeciwko emigrantom. Zwolennicy wyjścia z Unii wyrażali niechęć do przyjezdnych na różne sposoby. Dochodziło do napaści werbalnych i  fizycznych, w tym do podłożenia ognia pod dom Polaków w Plymouth.

Dziś do polskich emigrantów zwraca się ambasador Rzegocki, który zachęca, by przeprowadzić formalności umożliwiające kontynuowanie pobytu lub rozważyć powrót do Polski, w której według dyplomaty - wiele zmieniło się nalepsze. Z treścią listu zapoznać można się pod tym adresem: 
https://londyn.msz.gov.pl/resource/b2047943-0b97-4ba2-9d99-ad6438248202.

Apply to the EU Settlement Scheme (settled and pre-settled status)
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/applying-for-settled-status
Komentarze