Dzieci Europejczyków mogą stracić prawo pobytu w UK - ostrzega brytyjska posłanka

Jeśli Wielka Brytania opuści Unię Europejską bez umowy, to każdy z 3,7 mln Europejczyków mieszkających na wyspach brytyjskich będzie musiał uregulować swój status w terminie do 2021 r. Poszkodowanymi w procesie rejestracji mogą zostać najmłodsi i to z winy rodziców.

Jak poinformowała Yvette Cooper, przewodnicząca komsjii do spraw wewnętrznych, istnieje spore ryzyko, że do czasu zakończenia rejestracji w systemie wielu nieletnich może nie uzyskać prawa do kontynuowani pobytu. Uwagę na ten fakt posłance zwrócili aktywiści, którzy przedstawili dowody w postaci przykładu dwojga nieletnich, których rodzice nie umieścili we wniosku twierdząc, iż po urodzeniu mają oni z urzędu obywatelstwo brytyjskie.

To okoliczności, które nie mają prawnych zabezpieczeń. Jeśli rodzice nie uwzględnią we wniosku o przyznanie statusu osiedleńca swoich dzieci, to według prawa, stracą one przywileje przysługujące Europejczykom po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Może to być utrata prawa do bezpłatnego leczenia, prawa do kontynuowania wypłaty świadczeń socjalnych. W zasadzie może to oznaczać również brak prawa do kontynuacji pobytu.

To nie jedyne problemy z rejestracją. Odkąd poinformowano, że wnioski można składać drogą elektroniczną okazało się, że formularze dostępne w aplikacji online nie działają pod systemem iOS, a jedynie pod Androidem. W innych przypadkach formularz nie działał poprawnie na komputerach PC ze starszym oprogramowaniem. Dodatkowo, by każdemu z 3,7 mln przyznać status osiedleńca, należałoby obsłużyć średnio 5.000 spraw dziennie. To nie jest łatwe zadanie dla urzędników.

Jedynym pozytywem przy okazji wymaganych przez stronę brytyjską procedur wobec Europejczyków jest fakt, iż wkrótce zniesiona zostanie opłata za przyznawanie statusu. Obecnie przy składaniu wniosku należy zapłacić £65 za osobę dorosłą i £32.50 za dziecko. Po zniesieniu opłat osoby, które uiściły ją w podczas rejestracji w okresie próbnym, będą mogły wnioskować o zwrot poniesionych kosztów.
Komentarze