"Tanim, nie wykwalifikowanym analfabetom mówimy nie!" - taki mamy system!

Immigration Bill - nowa ustawa emigracyjna, która ma wejść w życie 1 stycznia 2021 r. zakłada dla nowych przyjezdnych ocenę punktową i limit zarobków. Imigranci będą musieli wykazać się znajomością języka angielskiego, potwierdzoną ofertą zatrudnienia, pracą na stanowisku wymagającym odpowiednich kwalifikacji oraz odpowiednim progiem zarobków. Osobom nie spełniającym tych warunków - Home Office odmówi wstępu do kraju już na granicy!

Priti Patel, szefowa Home Office, pokazała mediom tabelkę punktową, z której wynika, że anglo-analfabeci nie będą mile widziani w UK. Podobnie osoby, które nie mają pracy i dopiero zamierzają jej szukać. By móc swobodnie wjechać do kraju trzeba będzie z dostępnego "menu" uzbierać minimum 70 punktów, by otrzymać wizę wjazdową.

Nowe prawo zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2021 r. Każda osoba planująca wjazd na terytorium Wielkiej Brytanii będzie pytana o znajomość języka angielskiego. Prawidłowo rozpoczęta rozmowa zaowocuje przyznaniem 10 punktów jużna początku testu kwalifikacyjnego. Reszta zależeć będzie od indywidualnych predyspozycji podróżnego.

Z uwagi na wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej prawo punktowe obowiązywać będzie wszystkich tj. zarówno przyjezdnych z terenu Unii jak i spoza niej. Fakt posiadania pracy będzie musiał być potwierdzony przez pracodawcę. Chęć wjazdu do UK będzie mogła zostać podparta wnioskiem sponsora tj. osoby odpowiedzialnej za finansową kwestię pobytu.

Dla osób bez kwalifikacji zawodowych, szukających pracy np. w zawodzie pokojówki czy też kelnerki lub w przypadku mężczyzn pomocnika budowlanego lub sprzątacza, nie będzie rozważana możliwość wjazdu na wizie tymczasowej. Osoby takie ni będą mile widziane na wyspach i już na granicy zostaną zawrócone. 
Komentarze