Covid-19 w UK: Pracują, choć nie są pracownikami kluczowymi

Przedstawiciele niezależnego związku zawodowego The United Road Transport Union (URTU) otrzymują obecnie wyjątkowo dużą liczbę telefonów od zmartwionych członków, którzy uważają, że ich praca nie powinna być klasyfikowana jako „niezbędna” i nie powinno uważać się ich za „kluczowych pracowników”, a mimo to pracują. Rozmówcy skarżą się na obecne warunki pracy, które w wielu przypadkach nie spełniają norm obowiązujących podczas stanu pandemii koronawirusa.

"Zjednoczona Unia Transportu Drogowego (URTU) jest niezależnym związkiem zawodowym zajmującym się interesami członków zatrudnionych w sektorze logistyki i transportu drogowego.

Ze względu na obecną pandemię COVID-19, która dotyka wszystkie części Wielkiej Brytanii, URTU jest w stałym kontakcie z członkami, którzy mają obawy związane z całą masą miejsc pracy i spraw społecznych.

URTU współpracuje z wieloma pracodawcami w celu zapewnienia przestrzegania wytycznych rządowych oraz zachowania zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, członków Unii i ogółu społeczeństwa.

Przedstawiciele URTU otrzymują obecnie wyjątkowo dużą liczbę telefonów od zmartwionych członków, którzy uważają, że ich praca nie powinna być klasyfikowana jako „niezbędna” i nie uważa się za „kluczowych pracowników”. URTU rozpatruje każdą sprawę indywidualnie i stara się zaoferować możliwie jak największe wsparcie.

Konieczne jest, aby każda firma / organizacja rozważyła, czy praca ich pracowników jest sklasyfikowana jako „niezbędna” w świetle ostatnich zapowiedzi rządu, aby pomóc w walce z obecną pandemią i zapewnić, aby nie wywierać na nas nadmiernej presji National Health Service.
"

Zjednoczona Unia Transportu Drogowego (URTU)

Wersja oryginalna w języku angielskim:

"The United Road Transport Union (URTU) is an independent Trade Union dedicated to serving the interests of members employed within the Logistics and Road Haulage Sector.

Due the current COVID-19 pandemic, which is now affecting all parts of the UK, URTU officials are in constant contact with members who have concerns on a whole raft of workplace and social issues.

The URTU are working with many employers to ensure that government guidance is being followed and the health and safety of workers, Union members and the general public is maintained.

URTU officials are currently receiving an exceptional number of phone calls from worried members, who believe that their work should not be classed as  ‘essential’ and do not consider themselves as ‘key workers’. The URTU are dealing with each case on individual basis and trying to offer as much support as it is possible.

It is imperative that each company/organisation consider whether the work of their employees is classed as ‘essential’ in light of recent Government announcements, in order to help in the fight against the current pandemic and ensure that further undue pressure is not put on our National Health Service.
"

The United Road Transport Union (URTU)
http://www.urtu.com/Osoby zainteresowane zapisaniem się do URTU mogą wejść na stronę www.urtu.com i w zakładce 'Join' poprosić o formę w celu zapisania się lub też jeżeli ktoś woli napisać w języku polskim można pisać na adres joanna.richards@urtu.com


 
Komentarze