COVID-19 w UK: Masz problem ze spłatą kredytu hipotecznego? Niezwłocznie skontaktuj się ze swoim pożyczkodawcą

Jeśli w związku z wybuchem pandemii koronawirusa masz problem z kontynuacją spłaty kredytu hipotecznego możesz skorzystać z przerwy w spłacie kredytu lub tak zwanych „wakacji płatniczych”. Ważne abyś skontaktował się ze swoim kredytodawcą zanim anulujesz spłatę rat, gdyż może to negatywnie wpłynąć na twoją zdolność kredytową. Jeśli zostanie to odnotowane jako trzymiesięczne minięcie spłaty rat kredytu, możesz mieć w przyszłości problem ze zrobieniem tak zwanego remortgage.

Kanclerz Rishi Sunak ogłosił w zeszłym tygodniu, że właścicielom domów, którzy znajdą się w trudnej sytuacji finansowej w wyniku pandemii korona wirusa, zaoferowana zostanie trzymiesięczna przerwa w spłacie kredytu hipotecznego lub „wakacje płatnicze”. Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji finansowej z powodu obecnej sytuacji, niezwłocznie skontaktuj się ze swoim pożyczkodawcą, który przedstawi ci różne dostępne opcje w odroczeniu spłaty rat kredytu.

Choć mogłoby to wydawać się oczywiste, niestety zdarzają się przypadki, w których właściciele nieruchomości anulują spłatę rat bez uprzedniego kontaktu z kredytodawcą. To może nieść za sobą poważne konsekwencje. Jeśli agencje informacji kredytowej odnotują to jako zaniechanie spłaty kredytu hipotecznego, może to negatywnie wpłynąć na twoją zdolność kredytową. To z kolei może mieć wpływ na remortgage czyli przekredytowanie w przyszłości.  
 
Infolinie, na które próbuje dodzwonić się wiele osób są przepełnione co wydłuża czas jaki trzeba odczekać zanim zostaniemy połączeni z konsultantem firmy. Z tego względu wielu kredytodawców umożliwiło złożenie wniosku o odroczenie spłaty kredytu online. Na stronie internetowej pożyczkodawcy powinny znaleźć się najbardziej aktualne i potrzebne informacje dla osób w trudnej sytuacji finansowej. Pamiętaj aby skorzystać z tej opcji tylko gdy rzeczywiście masz taką potrzebę, gdyż w dłuższej perspektywie może kosztować cię to więcej.
 

Jakie mogą być opcje?


 W tej chwili kredytodawcy oferują trzy sposoby odroczenia spłaty kredytu hipotecznego:

- Niektórzy pożyczkobiorcy będą mogli wydłużyć spłatę hipoteki dodając dodatkowe trzy miesiące na koniec okresu kredytowania

- Inni mają możliwość zwiększenia kwoty kredytu hipotecznego, przy zachowaniu tego samego okresu kredytowania. Oznacza to, że kredyt hipoteczny zostanie spłacony w tym samym okresie lecz rata kredytu wzrośnie po ponownym uruchomieniu płatności.

W obu przypadkach będziesz płacić odsetki od naliczonej kwoty, w związku z tym zapłacisz ogółem więcej odsetek.

- Trzecia opcja, jaką oferują kredytodawcy to plan spłaty krótkoterminowej, dający pożyczkobiorcy możliwość wcześniejszej spłaty zadłużenia w okresie na przykład sześciu miesięcy.

Nie wszyscy kredytodawcy będą oferować wszystkie z podanych tu opcji. Jeśli masz problem ze spłatą kredytu, niezwłocznie skontaktuj się ze swoim kredytodawcą by poznać wszystkie dostępne dla ciebie opcje. Podczas rozmowy zanotuj dokładnie numer telefonu, na który dzwonisz, datę i godzinę a także imię osoby, którą rozmawiasz by mieć pewność, że nie zostanie to odnotowane negatywnie w twojej historii kredytowej.
Komentarze