Hyperlapse tego samego skrzyżowania - Fletton Parkway w Peterborough - dziś w trakcie obowiązujących restrykcji i dwa miesiące temu, dokładnie o tej samej godzinie, 17:30. Nagranie pokazuje jak bardzo zmieniło się natężenie ruchu na jednej z obwodnic miasta. W normalnych warunkach, ruch na tej drodze jest bardzo duży. Dziś, gdy większość społeczeństwa pozostaje w domu i podróżuje jedynie gdy jest to konieczne, obwodnica opustoszała tak samo jak i miasto. 

Nagranie od Krzysztof Szczepaniak
Komentarze