Dwie osoby aresztowane! Zarzut: handel ludźmi!

Gedney, gdzie przeprowadzono akcję skoordynowaną z Gangmasters and Labour Abuse Authority (GLAA), Immigration Enforcement, HM Revenue and Customs oraz South Holland District Council, to miejscowość znajdująca się na zachód od Spalding. W okolicy znajduje się duża liczba przedsiębiorstw zajmujących się produkcją żywności. Od lat przyjeżdżają tu imigranci  w poszukiwaniu pracy. Część z nich wraca do swoich krajów po kilkumiesięcznym sezonie, inni zostają na stałe. Są też i tacy, którym z różnych względów nie pozostawia się wyboru.
 
Mowa o osobach, które nie znają języka angielskiego, mało wiedzą o obowiązujących przepisach prawa pracy i tym jakie obowiązki pracodawca ma wobec pracownika. Godzą się na zamieszkanie w lokalach socjalnych, którym często bardzo daleko do jakichkolwiek standardów. Odpracowują czynsz, a dzięki zawiłym relacjom z pracodawcą – powstały dług spłacają miesiącami, a czasem latami. Czy i tak było tym razem? To wykaże wszczęte w tej sprawie śledztwo. Podjęte działania poprzedzone były szeregiem czynności, które pozwoliły na aresztowanie i postawienie zarzutów.
 
Osoby zatrzymane do czasu wyjaśnienia pozostaną na wolności. Do wszystkich niezbędnych czynności będą musiały stawiać się na wezwanie policji lub sądu. Osobom uwolnionym, których narodowości nie ujawniono, zaoferowano doraźną pomoc w kwestiach socjalnych i prawnych. Po złożeniu zeznań będą mogły pozostać na wyspach brytyjskich, by szukać legalnej pracy lub wrócić do kraju pochodzenia. Przeciwdziałanie podobnym sytuacjom to nie tylko praca w terenie, ale również społeczne kampanie z informacją o tym jak wystrzegać się podejrzanych ofert pracy zanim zaczną się kłopoty.

Współczesne niewolnictwo – human traffic – to zjawisko znane od wielu lat. Było ono szczególnie widoczne w okresie kiedy na wyspy brytyjskie masowo napływać zaczęli imigranci. Jednak jak widać takie działania są nadal potrzebne, bo wciąż dochodzi do przypadków zniewolenia.

Jeżeli uważasz, że osoby w Twoim otoczeniu są pod czyimś wpływem i mogą być wykorzystywane  przez pracodawcę zadzwoń na infolinię Gangmasters and Labour Abuse Authority’s pod numer 0800 4320804.
 
Odkąd Wielka Brytania otworzyła rynek pracy dla Polaków, Litwinów i Łotyszy, a w kolejnej turze dla Rumunów i Bułgarów - stali się oni łatwym celem dla zorganizowanych grup, które werbowały ich do pracy na wyspach. Wśród osób uczestniczących w tym procederze byli zarówno Brytyjczycy jak emigranci z krajów, z których przyjeżdżali nieświadomi zagrożenia pracownicy.

Kim są poszkodowani tym razem, a kim ich oprawcy?
Tego jeszcze nie ujawniono. Jak tylko informacje te przekazane zostaną do wiadomości publicznej to przedstawimy je na łamach gazety The Polish Telegraph.
 
Komentarze