Wed, 21 Aug 2019

Praca

Jak zostać "mistrzem zbierania" owoców? (VIDEO)

Od lat na wyspy brytyjskie przyjeżdżają setki emigrantów, którzy poszukują pracy sezonowej w sektorze rolniczym. Pracy na farmach nie brakuje. Wielu właścicieli upraw wręcz pilnie poszukuje chętnych do pracy. Stowarzyszenie Agriculture and Horticulture Development Board (AHDB) przygotowało film z języku polskim, który wyjaśnia jak zostać mistrzem zbierania.


Więcej

Up